Latest blog posts

 • Mẹo học ngoại ngữ

  Posted on July 14 2017

  Chinese writing
  Khởi đầu tốt nhất là viết ra những động lực hàng đầu khiến bạn muốn học ngoại ngữ đó. Chuyện này quan trọng lắm đấy, vì những động lực này sẽ duy trì hứng thú của bạn trong quá trình học và sẽ giúp bạn dễ quyết định xem bạn muốn bản thân nói trôi chảy đến mức nào. Nếu chỉ để giao tiếp thông thườn...
  Read More
 • Kết giao trao đổi ngôn ngữ là thế nào

  Posted on September 23 2017

  Tandem2
  Đối với những người đã học căn bản, việc kết giao với người bản xứ để trao đổi ngôn ngữ là một trong những cách tốt nhất để tiến bộ. Đặc biệt là để học được cách trò chuyện thật sự và diễn đạt thông thường như các mà người bản xứ hay dùng. Cách này cũng sẽ giúp bạn biết thêm về văn hóa và có thêm...
  Read More